Firma HIKORA Sp. z o.o. od 1 września 1992 roku prowadzi działalność szkółkarską zlokalizowaną w obrębie wsi Słosinko w gminie Miastko w województwie pomorskim. Na terenie naszej szkółki produkujemy sadzonki drzew i krzewów na potrzeby zalesień, zadrzewień i rekultywacji.

Obok działalności obejmującej produkcję sadzonek firma zajmuje się usługowym zalesianiem gruntów porolnych, głównie na zlecenie odbiorców prywatnych. Wykonujemy również usługi w zakresie nasadzeń kompensacyjnych, zakładania plantacji choinkowych oraz przesadzania dużych drzew.

Głównymi odbiorcami naszej produkcji są odbiorcy indywidualni: krajowi i zagraniczni. Współpracujemy z odbiorcami z Czech, Szwecji, Szkocji, Niemiec i Holandii.

Leśny Materiał Rozmnożeniowy to sadzonki produkowane zazwyczaj w 2 i 3 – letnim cyklu produkcyjnym, spełniający wymogi jakościowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 roku. Produkujemy głównie sadzonki gatunków drzew iglastych i liściastych, jak również szeroki asortyment krzewów gatunków biocenotycznych i fitomelioracyjnych, oraz drzewa i krzewy ozdobne. Odpowiednie nawożenie organiczne i prawidłowe nawożenie mineralne powodują intensywny rozwój grzybów mikoryzowych, co zostało potwierdzone analizami fitopatologicznymi przeprowadzonymi w Kórniku.

Dotychczas wykonaliśmy ponad 700 hektarów zalesień dla lasów państwowych i odbiorców prywatnych. Proponujemy atrakcyjne formy realizacji zalesień prowadzonych w ramach dotacji unijnych oparty na systemie kredytowania zalesień i realizacji zalesień z gwarancją udatności.

Posiadamy na wyposażeniu dwie chłodnie o pow. 350 m³ każda- zlokalizowane w hali magazynowej na terenie szkółki.